Ερώτηση στην Κομισιόν για το ν/σ των ΔΕΚΟ

0

Με ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος έφτασε στην Κομισιόν το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ και ειδικότερα η ρύθμιση που επιχειρεί την κατάργηση με νόμο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί- ΔΕΚΟ». Το άρθρο 14 του εν λόγω νομοσχεδίου υποχρεώνει τις διοικήσεις δημόσιων επιχειρήσεων, που έστω και για κάποιο πρόσκαιρο διάστημα παρουσιάζουν ελλείμματα -ακόμη και αν αυτά προέρχονται από την άσκηση κοινωφελούς υπηρεσίας- να προωθούν αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες αν δεν τύχουν της συναίνεσης των εργαζομένων εντός τεσσάρων μηνών θα επιβάλλονται με νόμο.

Με δεδομένο ότι η ανωτέρω ρύθμιση καταργεί ουσιαστικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις, ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί την προωθούμενη ρύθμιση συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία, το άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 98;

Θεωρεί ότι σε περίπτωση πώλησης – μεταβίβασης μιας δημόσιας επιχείρησης, αφού πρώτα θα έχουν περιοριστεί τα δικαιώματα των εργαζομένών της με την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, δεν υπονομεύεται η όποια προστασία παρέχεται στους εργαζόμενους με βάση το άρθρο 3 της Οδηγίας 2001/23του Συμβουλίου, που αφορά στη «διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων;»

Σχόλια