ΕΣ: Άγαμοι άρρενες δε δικαιούνται τη σύνταξη των γονέων τους από το Δημόσιο

0

Μεταστρέφοντας τη νομολογία της, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε ότι οι άγαμοι άρρενες, μετά τον θάνατο των γονέων τους, δεν δικαιούνται την σύνταξη που ελάμβαναν εκείνοι ως δημόσιοι υπάλληλοι.
Με παλαιότερες αποφάσεις της, η Ολομέλεια του Ε.Σ., είχε κρίνει ότι οι διατάξεις του Συνταξιοδοτικού Κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων, που αποκλείουν την συνταξιοδότηση των άγαμων αρρένων παιδιών μετά τον θάνατο των υπαλλήλων ή συνταξιούχων γονέων τους, είναι αντίθετες στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών, καθώς δικαιούνται την σύνταξη οι άγαμες θυγατέρες.
Με την πρόσφατη απόφασή της, ωστόσο, η Ολομέλεια έκρινε ότι η αρχή της συνταγματικής ισότητας δεν καταλαμβάνει τα άρρενα τέκνα.

Σχόλια