ΕΣ: Αντισυνταγματική η αναδρομική περικοπή των συντάξεων στα ειδικά μισθολόγια

0

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με σχετική γνωμοδότησή της επί του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η αναδρομική από 1η Αυγούστου 2012 περικοπή των συντάξεων των υπαγόμενων στα ειδικά μισθολόγια.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, με την ανωτέρω ρύθμιση θίγεται το νομίμως αναγνωρισμένο περιουσιακής φύσεως δικαίωμα της συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων για μη μείωση των συντάξεών τους για χρονικό διάστημα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την 1.8.2012, ενώ δεν προκύπτει ότι η εν λόγω αναδρομική μείωση υπαγορεύεται από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος.

Επίσης, κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματική και η διάταξη, με την οποία προβλέπεται η μη προκαταβολή σύνταξης στους απολυθέντες επίορκους δημοσίους υπαλλήλους καθώς, όπως υποστηρίχθηκε, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως του λόγου αποχώρησης τους από την υπηρεσία, δικαιούνται συντάξεως.

Παράλληλα, με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών – καλλιτεχνών και περιορίζεται το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σ’ αυτούς στα 720 ευρώ μηνιαίως. Η διάταξη αυτή κρίθηκε δικαιολογημένη από την Ολομέλεια του ΕΣ.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι στο πλαίσιο της γνωμοδότησης, διατυπώθηκε και μια σειρά άλλων παρατηρήσεων επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο.

Σχόλια