ΕΣ: Αντισυνταγματική η ρύθμιση για τον έλεγχο μελών των ΟΤΑ

0

Να κριθεί αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 141 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν. 3463/3006Ο εισηγήθηκε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας Γ. Σχοινιωτάκης. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, οι πρόεδροι Κοινοτήτων, τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και οι σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι οφείλουν να αποζημιώσουν το Δήμο ή την Κοινότητα για κάθε θετική ζημία που προξένησαν εις βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, «η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από: α) τον πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νομού ή της νομαρχίας, β) τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού».
Ειδικότερα, ο κ. Σχοινιωτάκης υποστήριξε ότι το άρθρο 141 του ΚΔΔ είναι αντίθετο στο άρθρο 98 του Συντάγματος και κατά συνέπεια ανίσχυρο, ενώ, όπως πρόσθεσε ο καταλογισμός της ζημιάς που προκαλούν τα αιρετά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σχόλια