ΕΣ: Πράσινο φως για την πώληση 28 ακινήτων του Δημοσίου

0

Με την υπ’ αριθμόν 1204/2014 απόφασή του το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επέτρεψε την υπογραφή της σύμβασης πώλησης 28 ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι του ποσού των 261,31 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ είχε καταθέσει αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Ζ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση πώλησης είχε μπλοκαριστεί διότι έπασχε από πλημμέλειες.

Έτσι, η υπόθεση οδηγήθηκε στο 6ο τμήμα του ΕΣ, το οποίο έκρινε ότι η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ έχει επαρκή, σαφή και ειδική αιτιολογία, ως προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου, από τη συγκεκριμένη συναλλαγή και γι΄αυτό ανακάλεσε την απόφαση του Ζ΄κλιμακίου.

Η σύμβαση αφορά την πώληση και λειτουργική μίσθωση 28 ακινήτων του Δημοσίου, 13 κτίρια ΔOY και 5 κτίρια της Αστυνομίας για 20 χρόνια.
 

Σχόλια