ΕΣ: Τέλος στις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων σχολικών λεωφορείων

0

Θεωρώντας ότι είναι ακριβές, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να μην εγκρίνει τις συμβάσεις σχολικών λεωφορείων που θέλει να υπογράψει η Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Με τη συμμόρφωση προς την απόφαση ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην υπάρχει τρόπος μεταφοράς περισσοτέρων από δώδεκα χιλιάδων μαθητών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές του νομού.
Οι απευθείας αναθέσεις έρχονται μετά την κήρυξη του σχετικού διαγωνισμού ως άγονου, ενώ η Νομαρχία Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταθέσει, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτηση ανάκλησης κατά της αρνητικής του απόφασης.

Σχόλια