ΕΣΕΕ: προτάσεις για το νέο αγορανομικό πλαίσιο

0

Με σχετική ανακοίνωσή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ),  εκφράζει την ενεργή συμμετοχή της στον κοινωνικό διάλογο για τη διαμόρφωση ενός νέου αγορανομικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου επιστολή με τις θέσεις της σχετικά με τις επικείμενες μεταβολές τονίζοντας μάλιστα ότι ο εμπορικός κόσμος της χώρας είναι ιδιαίτερα θετικός όσον αφορά την πρωτοβουλία του Υπουργείου για την προωθούμενη επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της αγορανομικής νομοθεσίας, ενός δικαιικού χώρου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από παρωχημένες και ελάχιστα λειτουργικές διατάξεις.

Οι αρμόδιοι φορείς της ΕΣΕΕ κατέθεσαν τις προτάσεις τους, προσανατολισμένοι προς τη δημιουργία ενός χρηστικού, λιτού και κατανοητού νομοθετήματος, εναρμονισμένου με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις καθώς και με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αρχικά, στο πλαίσιο της ύφεσης που έχει περιέλθει η ελληνική αγορά, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί κάθε δυνατότητα κατάδειξης των ελληνικών προϊόντων. Τα άρθρα λοιπόν 1 και 3 μπορούν να αποτελέσουν λειτουργικά εργαλεία προς αυτό το σκοπό μέσω της σήμανσης των ελληνικών τροφίμων, γεγονός που επιτρέπει και η Οδηγία 2001/13.

Όσον αφορά το άρθρο 4 παρ. 1 για τα υποκατάστατα τροφίμων, επισημαίνεται η ανάγκη για διαμόρφωση ενός κλειστού αριθμού όρων του «υποκατάστατου» προκειμένου να διασαφηνιστεί πλήρως η έννοια και να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτή.

Στη συνέχεια, σχετικά με τα διαρκή προϊόντα και την προσπάθεια ορισμού της χώρας παραγωγής αυτών διευκρινίζεται ότι ως τέτοια πρέπει να θεωρείται εκείνη στην οποία πραγματοποιείται κόστος παραγωγής που ξεπερνάει ξεκάθαρα το 50% του συνολικού κόστους ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία.

Η ΕΣΕΕ επαναφέρει την παλαιότερη πρότασή της για ανάγκη ανάρτησης στο διαδίκτυο των οδηγιών χρήσης («manuals») όλων των διαρκών προϊόντων ώστε να καταστούν αυτές προσιτές στο σύνολο του καταναλωτικού κοινού.

Επιπλέον, κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική η υπαγωγή των υπαίθριων πωλητών στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδων τιμών κατά την πώληση καθώς και η εξαίρεση από την ανωτέρω υποχρέωση για τα καταστήματα λιανικής (οργανωμένες επιχειρήσεις)  με εμβαδό κάτω των 50τ.μ.

Η ΕΣΕΕ εκφράζει ακόμα την ανάγκη καθιέρωσης όρων και κανόνων για τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται σε κάθε είδους καταστήματα και όχι μόνο σε σούπερ-μάρκετ, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Αναφορικά με το ζήτημα της αναγραφής διπλών τιμών, επισημαίνει ότι αυτή καλό θα ήταν να επιτραπεί, πέρα από τις επίσημες περιόδους εκπτώσεων, και στα ειδικά καταστήματα stock και outlet. Εκφράζει δε τη συμφωνία της στην πρόβλεψη για απαγόρευση αναγραφής διπλής τιμής στις προωθητικές ενέργειες.

Σχετικά με την προωθούμενη αλλαγή του άρθρου 59 και την πρόβλεψη για εισαγωγή ειδικού Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας στη διακίνηση και εμπορία οπωρολαχανικών, η ΕΣΕΕ τάσσεται σαφώς υπέρ αυτής της ρύθμισης και μάλιστα προτείνει την επέκταση του νέου μέτρου στη διακίνηση των λοιπών προϊόντων γης και θάλασσας με στόχο την αποφυγή εισαγωγής τέτοιων αγαθών από γειτονικές χώρες και τη συνακόλουθη διάθεσή τους στην αγορά ως «ελληνικών».

Προτείνεται επίσης η αποτύπωση του διακριτικού GR πριν την αποτύπωση οποιουδήποτε άλλου κωδικού σε κοσμήματα που παράγονται στη χώρα, γεγονός που θα ωφελήσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα και την εμπορικότητα αυτών.

Τέλος, η ΕΣΕΕ ζητά επαρκή εκπαίδευση και εξειδίκευση των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια ελέγχων. Τονίζει την ανάγκη για περιορισμό των υποθέσεων που καταλήγουν στα Αγορανομικά Δικαστήρια και ταυτόχρονα απαιτεί τον εξορθολογισμό των επιβαλλόμενων προστίμων. Παράλληλα, επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη για ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι σήμερα είναι διασπαρμένοι γεγονός που δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα του έργου τους.
Παράλληλα, η ΕΣΕΕ ετοιμάζει και την υποβολή συμπληρωματικού υπομνήματος για το ελαιόλαδο, στο οποίο θα περιλαμβάνει τις προτάσεις της για την παραγωγή και τυποποίησή του καθώς αυτό αποτελεί ένα προϊόν με ξεχωριστή σημασία στον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας.

Καταλήγοντας στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι η ΕΣΕΕ θα στέκεται πάντα αρωγός σε θετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που απλοποιούν το σύστημα, καταπολεμούν τη γραφειοκρατία και συμβάλλουν στην εναρμόνιση εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενώ επισημαίνεται ότι η αξιόλογη αυτή προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και με τον Αγορανομικό Κώδικα καθώς και με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.