ΕΤΑΑ-ΤΑΝ: Νέος τρόπος πληρωμής εισφορών πάγιας αντιμισθίας

0

 

ETAA – Τομέας Ασφάλισης Νομικών

01-06-2017

Από 1/1/2017, ο τρόπος πληρωμής των εισφορών πάγιας αντιμισθίας (μηνιαίων και ετησίων) δεν ισχύει και οι εισφορές εργοδότη πληρώνονται στον ΕΦΚΑ μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Σχόλια