Ετήσια Γ. Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 6-12-2014

0

Στο Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 6-12-2014, τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σημειώνουν τη διαρκή απαξίωση του θεσμού της Δικαιοσύνης από την Εκτελεστική Εξουσία και την αμφισβήτηση του θεσμικού ρόλου των Λειτουργών της,

Παράλληλα, κατήγγειλαν  την αθέτηση των δεσμεύσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης περί κατάργησης των αντισυνταγματικών και μειωτικών για το κύρος της δικαστικής τους ιδιότητας, διατάξεων του νόμου 4055/2012, που αφορούν στις περικοπές των  αποδοχών τους.  

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στη στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με το σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς αγνοήθηκαν οι προτάσεις των Ολομελειών του Αρείου Πάγου, του Εφετείου – Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, με τις οποίες είχαν εκφραστεί οι έντονες αντιρρήσεις των δικαστικών λειτουργών για βασικά κεφάλαια του προτεινόμενου Κώδικα. Για το λόγο αυτό,  αξιώνουν την εκπροσώπηση της Ένωσής τους σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές σχετικά με θεσμικά νομοσχέδια που αφορούν στη Δικαιοσύνη.

Επιλέγουν, λοιπόν, ως μέτρο διαμαρτυρίας τη διακοπή των συνεδριάσεων επί τρίωρο, κατά την ημέρα εισαγωγής προς συζήτηση στην Βουλή του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

Σχόλια