Ετοιμο το ΠΔ για τους συμβασιούχους ΔΕΚΟ και ιδιωτικού τομέα

0

Έτοιμο είναι το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τα κριτήρια μονιμοποίησης των συμβασιούχων στις ΔΕΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις είναι:

– Οι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει 24 μήνες απασχόλησης ή έχουν τρεις διαδοχικές ανανεώσεις μετά την αρχική σύμβαση.

– Οι ανανεούμενες συμβάσεις να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από τρεις μήνες στις ΔΕΚΟ ή 45 ημέρες στον ιδιωτικό τομέα.

– Έχουν ενεργή εργασιακή σχέση κατά την ημερομηνία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος ή η εργασιακή σχέση έχει λήξει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία αυτή.

– Υπάρχει γνώμη του ΔΣ του φορέα ή του επιχειρησιακού συμβουλίου ότι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες της επιχείρησης. Προβλέπεται και σχετική γνώμη του ΑΣΕΠ.

Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή Αεροπορία, για τους οποίους θα υπάρξει το επόμενο διάστημα σχετική ρύθμιση από το υπουργείο Μεταφορών.