Ευθύνεται ο ιδιοκτήτης οχήματος που διαρρέει λάδια σε περίπτωση τροχαίου

0

Ιδιοκτήτης οχήματος που λόγω διαρροής λαδιών από τη μηχανή του αυτοκινήτου του προκάλεσε δυστύχημα ή ατύχημα καθώς και η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον ζημιωθέντα από το τροχαίο. Η ασφαλιστική εταιρεία, πάντως, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο τα χρήματα που κατέβαλε στον ζημιωθέντα.

Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε τα παραπάνω κρίνοντας ανίσχυρη απόφαση του υπουργού Εμπορίου του 1978 με την οποία είχε μπει περιορισμός στην ευθύνη των ασφαλιστικών εταιρειών σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Παράλληλα, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι «ο ασφαλισμένος δεσμεύεται από τους όρους του ασφαλιστικού συμβολαίου, ακόμα και αν δεν τον έχει υπογράψει, αρκεί να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να παραλάβει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο».

Σχόλια