Ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες και αλλαγές στο ν. 3869/2010 προωθεί η κυβέρνηση

0

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Κ. Χατζηδάκης πραγματοποίησε συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε το κυβερνητικό πλάνο, το οποίο κινείται σε πέντε βασικούς άξονες.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας αφορά τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, να αποπληρώσουν με πιο ευνοϊκούς όρους στεγαστικά δάνεια ή ενυπόθηκα καταναλωτικά δάνεια χωρίς να θίγεται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ειδικότερα, προβλέπεται τετραετής περίοδος χάριτος, επιτόκιο 1,5% και μηνιαία δόση κάτω από 200 ευρώ. Αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση θα ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν τεκμαιρόμενη εξαρτημένη σχέση εργασίας (μπλοκάκια), το οικογενειακό εισόδημα των οποίων θα πρέπει να είναι έως 25.000 ευρώ και να έχει μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2010 τουλάχιστον κατά 35%. Κατά την περίοδο χάριτος ο δανειολήπτης θα πληρώνει μόνο τους τόκους του δανείου με όριο το 30% του εισοδήματός του. Σε περίπτωση που η δόση υπερβαίνει το ποσοστό αυτό θα είναι χαμηλότερη. Στη ρύθμιση εντάσσεται η πρώτη κατοικία, η αντικειμενική αξίας της οποίας για μισθωτούς και συνταξιούχους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους τις 200.000 ευρώ.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην απόφαση της κυβέρνησης για επέκταση της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, μέχρι το τέλος του 2013.

Το τρίτο σημείο του σχεδίου αφορά στις τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό καθώς παρατηρείται πλέον συμφόρηση των δικαστηρίων με σχετικές αιτήσεις ενώ οι δικάσιμοι για την τακτική συζήτηση ορίζονται πια για το 2018 ή το 2019. Επιπλέον, φαίνεται ότι θα αρκεί η σύμφωνη γνώμη του 51% των πιστωτικών ιδρυμάτων και όχι του 100% αυτών που απαιτούνταν μέχρι σήμερα προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός. Ακόμα, την ημέρα που θα καθορίζεται η δικάσιμος ο δανειολήπτης θα ξεκινά να καταβάλλει ελάχιστο ποσό, το οποίο θα είναι στο 10% της προηγούμενης δόσης που είχε ορισθεί με την τράπεζα και με ελάχιστη δόση τα 40 ευρώ μηνιαίως.

Ο τέταρτος άξονας αφορά στη λειτουργία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ο οποίος φαίνεται να καταργείται τουλάχιστον με την μορφή που ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο τελευταίος άξονας έχει να κάνει με την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης που θα καθορίζει η εκάστοτε τράπεζα. Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των προωθούμενων μέτρων τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής τους από την τρόικα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώ, σε περίπτωση θετικής έκβασης των διαπραγματεύσεων οι αλλαγές θα επέλθουν από τις αρχές του 2013.

Σχόλια