Ειρ. Χανίων 432/2013: Ευνοϊκή δικαστική απόφαση για υπερχρεωμένο δανειολήπτη στην Κρήτη

0

Ευνοϊκή απόφαση σε υπόθεση υπερχρεωμένου δανειολήπτη έλαβε το Ειρηνοδικείο Χανίων, διατάσσοντας την υπαγωγή στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και δανείου αυτοκινήτου, του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά σε πολίτη, με μισθό 1.046 ευρώ και συνολικές οικογενειακές οφειλές σε τρεις τράπεζες ύψους 91.743,07 ευρώ. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, τόσο ο εν λόγω δανειολήπτης όσο και η σύζυγος του, υπέστησαν συνεχείς περικοπές μισθών κατά τα τελευταία έτη και βρέθηκαν από το 2008, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ’ αριθ. 432/2013 απόφασή του [PDF], διέταξε, εκτός από τη ρύθμιση των λοιπών οφειλών του ζεύγους, και την υπαγωγή δανείου αυτοκινήτου του υπερχρεωμένου πολίτη στη ρύθμιση του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ορίζοντας τετραετή περίοδο αποπληρωμής και διαγραφή χρέους ύψους 9.198,66 ευρώ.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ Κρήτης) χαρακτήρισε την ως άνω απόφαση «απόφαση σταθμό», καθώς –σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- το Ειρηνοδικείο Χανίων «συμπεριέλαβε και ρύθμισε για πρώτη φορά σε τέτοιο νομικό επίπεδο δάνειο από αυτοκίνητο, δίνοντας έτσι με σαφή τρόπο τέλος στη δικαστική αμφισβήτηση του κατά πόσον τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου καλύπτονται από τον νόμο 3869/2010». Τέλος, η Ένωση σημείωσε ότι το εν λόγω δεδικασμένο, αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο νομικό εργαλείο για τη μελλοντική προστασία υπερχρεωμένων δανειοληπτών.