Ευνοϊκή δικαστική απόφαση για υπερχρεωμένο πολίτη στην Κρήτη

0

Ευνοϊκή απόφαση υπέρ υπερχρεωμένης υπαλλήλου έλαβε το Εφετείο Ηρακλείου, διατάσσοντας μεταξύ άλλων την υπαγωγή στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δανείου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), κάτι που αποτελεί πρώτο πανελλήνιο δεδικασμένο στο δεύτερο βαθμό δικαιοσύνης.
Η υπόθεση αφορούσε σε άγαμη, δημόσιο υπάλληλο με μηνιαίο μισθό 1.237 ευρώ και συνολικές οφειλές ύψους 322.968,18 ευρώ, η οποία είχε βρεθεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς δική της υπαιτιότητα, σε αδυναμία πληρωμής. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, με την υπ’ αριθ.205/2013 απόφασή του, διέταξε την υπαγωγή στη ρύθμιση για υπερχρεωμένους δανειολήπτες δανείου, που είχε λάβει η υπάλληλος από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

Οι τράπεζες άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και το Εφετείο Ηρακλείου επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση δίνοντας έτσι με σαφή τρόπο τέλος στην δικαστική αμφισβήτηση του κατά πόσον τα δάνεια του ΟΕΚ καλύπτονται από τον νόμο 3869/2010 για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Περιληπτικά η απόφαση του Εφετείου έχει ως εξής:
1. Ορίζει το ποσό των μηνιαίων καταβολών έως τα 700 ευρώ από τη δημοσίευση της απόφασης.
2. Για την προστασία της κύριας κατοικίας η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας αυτής (200.000 x 85% = 170.000 ευρώ) σε χρόνο εξόφλησης τα 20 χρόνια (συνολικό κούρεμα 50%).
3. Για την αποπληρωμή του ως άνω ποσού δίδεται περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών, με έναρξη από τη δημοσίευση της απόφασης, ενώ προβλέπονται και ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι για τους σχετικούς τόκους.

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης (ΕΝΚΗ) χαρακτήρισε την ανωτέρω ως απόφαση-σταθμό. σημειώνοντας ότι το δεδικασμένο υπαγωγής του δανείου του ΟΕΚ στο πεδίο εφαρμογής του ν.3869/2010, πρόκειται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη νομική προστασία των υπερχρεωμένων πολιτών, οι οποιοί έχουν περιέλθει σε οικονομική δυσπραγία.