Ευνοϊκό καθεστώς για τα “κόκκινα” δάνεια αγροτικών συνεταιρισμών

0

 

Το ειδικό καθεστώς προνομίων αγροτών για τα κόκκινα δάνεια (Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, ΑΤΕ) θα πρέπει να απολαμβάνουν και τα νομικά πρόσωπα, όπως οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι αγροτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.), που έχουν αποδεδειγμένα ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργικών εργασιών, σύμφωνα με εισήγηση της Εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη και του αρεοπαγίτη  Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Οι δυο δικαστικοί λειτουργοί τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης της ευνοϊκής νομοθετικής ρύθμισης στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις εταιρείες θέτοντας τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Τα νομικά αυτά πρόσωπα (εταιρείες, κ.λπ.) πρέπει να έχουν συσταθεί από πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,
– Η κύρια δραστηριότητά  τους πρέπει να “συνίσταται πράγματι στην άσκηση γεωργικών εργασιών, σχετικών με   συγκεκριμένη αγροτική εκμετάλλευση, από την οποία αντλούν τα εισοδήματά τους και
– Για την σύσταση των νομικών αυτών προσώπων πρέπει να έχουν  τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα.

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, σύμφωνα με τις δύο εισηγήσεις, περιλαμβάνει και τους δανειολήπτες εκείνους που δεν είναι πλέον αγρότες «έχουν απωλέσει την ιδιότητα του αγρότη».

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αναμένεται να εκδώσει την απόφασή της, μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
 

Σχόλια