Ανατροπή της ελληνικής νομοθεσίας για τις μαζικές απολύσεις

0

 

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η ελληνική νομοθεσία για τις μαζικές απολύσεις είναι ιδιαίτερα ασαφής, παραβιάζοντας έτσι το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο. Η απόφαση, η οποία περιέχει σημαντικές παραμέτρους για τις ομαδικές απολύσεις στη χώρα μας, εξεδόθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σχετικά με την υπόθεση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ κατά του υπουργείου Εργασίας. Την τελική απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο είχε παραπέμψει το θέμα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η σχετική πρόβλεψη της ελληνικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία ο υπουργός Εργασίας μπορεί να μην επιτρέπει τις ομαδικές απολύσεις, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, είναι μόνο εν μέρει συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο.  Επίσης, έκρινε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να έχουν νομοθεσία αποκλίνουσα από το δίκαιο της Ένωσης, στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων από τις ομαδικές απολύσεις, όμως μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Τέλος, στην απόφαση σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί εκτάκτως να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές οδηγίες με το επιχείρημα ότι η ανεργία είναι πολύ υψηλή και περνά οξεία οικονομική κρίση, ενώ ο υπουργός όφειλε να έχει θέσει σαφή κριτήρια για την απόφασή του και όχι το γενικό και αόριστο κριτήριο, των λόγων δημοσίου συμφέροντος.

 

Σχόλια