Ευρ. Δικαστήριο: Απορρίφθηκε η ελληνική προσφυγή κατά της Επιτροπής για τις αγροτικές δαπάνες

0

Με απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε προσφυγή που είχε καταθέσει η Ελλάδα και στρεφόταν κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη εθνικών δαπανών.

Ειδικότερα, η χώρα μας ζητούσε την ακύρωση της υπ. αριθμ. 2010/152/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, η οποία προέβλεπε εξαίρεση από την κοινοτική χρηματοδότηση των δαπανών συνολικού ύψους 132.422.793,63 ευρώ που δηλώθηκαν για τα οικονομικά έτη 2004 έως 2007 και αφορούσαν τους τομείς του βαμβακιού, της αγροτικής ανάπτυξης και της βοήθειας στους απόρους.

Η Επιτροπή κατέληξε στην ανωτέρω δημοσιονομική διόρθωση μετά τη διενέργεια ερευνών στη χώρα μας από ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ελέγχου καθώς και στη λειτουργία σχετικών μηχανισμών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)

Το Δικαστήριο εξετάζοντας τους ισχυρισμούς αμφοτέρων των πλευρών, έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν παρουσίασε επαρκή επιχειρήματα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχου ενώ διευκρίνισε ότι η λήψη περιβαλλοντικών μέτρων δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις ελλείψεις που προκύπτουν από τις σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία της Διεύθυνσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.).

Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη απορρίπτοντας μέρος των δαπανών λόγω των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. Με την απόφαση του λοιπόν απέρριψε το σύνολο των ισχυρισμών της ελληνικής πλευράς και την καταδίκασε στα δικαστικά έξοδα.