Ευρωδικαστήριο: Ολυμπιακή και Aegean κατά της Επιτροπής

0

Στη λύση της προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οδηγούνται η Ολυμπιακή και η Aegean μετά την άρνηση της Κομισιόν στη συγχώνευση των δύο εταιριών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η σχετική πράξη θα οδηγούσε σε οιονεί μονοπώλιο της ελληνικής αγοράς αεροπορικών μεταφορών και θα είχε ως συνέπεια την αύξηση των ναύλων για τα τέσσερα από τα έξι εκατομμύρια Ελλήνων και Ευρωπαίων καταναλωτών που ταξιδεύουν σε δρομολόγια από και προς την Αθήνα κάθε χρόνο. Επίσης, οι δύο αεροπορικές εταιρείες ελέγχουν από κοινού ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% της ελληνικής εγχώριας αγοράς αεροπορικών μεταφορών και κατά την έρευνα της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές να εισέλθει στα εν λόγω δρομολόγια νέα αεροπορική εταιρεία η οποία θα λειτουργούσε θετικά στην κατεύθυνση της συγκράτησης των τιμών του νέου σχήματος. 

Αντίστοιχα στην προσφυγή τονίζονται έξι λόγοι ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων:

1. Η πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως όσον αφορά στα πλοία – πορθμεία
2.  Η παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

3. Η έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά στην κρίση ότι η εξάλειψη της στενής ανταγωνιστικής σχέσεως μεταξύ της Aegean και της Olympic Air θα παρεμπόδιζε σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό  καθώς και  4. Η εκτίμηση ότι  «υφίστανται φραγμοί που καθιστούν μη πιθανή την είσοδο άλλου παίκτη μετά τη συγχώνευση».
 

Σχόλια