Ευρωπαϊκή Επιτροπή: παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κακή επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ζητεί, μάλιστα, από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμα με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 11.514.081 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 47. 462 ευρώ, μέχρι να τηρηθούν οι σχετικές υποχρεώσεις.

Τον Οκτώβριο του 2007, το Δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί ότι η Ελλάδα δεν τηρούσε την υποχρέωσή της όσον αφορά την ορθή επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς 23 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας τους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έξι χρόνια μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, έξι οικισμοί δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τα πρότυπα της Ε.Ε.

Ειδικότερα, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, το 2007, σημειώθηκε σχετική πρόοδος και 17 από τους οικισμούς που δεν τηρούσαν τα πρότυπα συμμορφώθηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κομισιόν, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη στους υπόλοιπους έξι.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τα εν λόγω έργα θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί το 2005. «Έχοντας πλήρη συνείδηση της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Επιτροπή πιστεύει ότι, αν δεν γίνουν τώρα οι επενδύσεις αυτές, θα υπάρξει υψηλότερο κόστος για την Ελλάδα στο μέλλον», σημειώνεται χαρακτηριστικά η Κομισιόν

Σχόλια