Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Παραπομπή της Ελλάδας για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή η ελληνική ηγεσία «δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη διαδικασία σύστασης της εποπτικής αρχής αεροναυτιλίας και πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας».
Σύμφωνα με την Κομισιόν η εν λόγω μη συμμόρφωση της Ελλάδας έχει ως αποτέλεσμα οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ελλάδα να μην είναι πλέον σε θέση να παρέχουν νομίμως τις υπηρεσίες τους, παρά το γεγονός ότι είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος.
Η πιστοποίηση των παρόχων από την ελληνική εποπτική αρχή θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2006 με δυνατότητα εξάμηνης παρέκκλισης έως τις 20 Ιουνίου 2007.
Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Λαμπρινίδης και Νίκος Σηφουνάκης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις κοινοτικές απαιτήσεις ασφαλείας και η μη συμμετοχή της ελληνικής εθνικής εποπτικής αρχής στη «διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους […] θα μπορούσε να έχει συνέπειες για την ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια».

Σχόλια