Εξαιρούνται και οι ΔΕΚΟ από την υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένου τύπου δικαστικών αποφάσεων

0

Μια τροπολογία με την οποία επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ η εξαίρεση (που έχει θεσπιστεί για το Δημόσιο) από την υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένου τύπου δικαστικών αποφάσεων, όπως τα ασφαλιστικά μέτρα και οι διαταγές πληρωμής, προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων παύουν να ισχύουν αν σε 30 ημέρες ο ενδιαφερόμενος δεν καταθέσει και την κύρια αγωγή, ενώ δίνεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η ευχέρεια να ασκεί κατά βούληση αναίρεση κατά αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, εάν υπάρχει ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος και διάδικος είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σχόλια