Εξελίξεις στην υπόθεση του Δικαστικού μεγάρου Πειραιά

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση της “Επιτροπής Αγώνα κατά της μεταστέγασης των Δικαστηρίων του Πειραιά“, οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση μεταφοράς των Δικαστηρίων στο κτίριο της οδού Θηβών (πρώην αποθήκες Κεράνη) είναι οι εξής:

1. Την 31/12/2013, βάσει εγγράφων αλλά και δημοσιευμάτων του Τύπου, μεταβιβάστηκε το πλειοψηφικό πακέτο του 67% της εταιρίας ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕ στην ολλανδοϊσραηλινών συμφερόντων INVEL BV REAL ESTATE (NETHERLANDS).

Έτσι και τυπικά πλέον από την 1/1/2014 το ακίνητο “ΚΕΡΑΝΗΣ” ανήκει στην INVEL BV

2. Μετά την άρνηση της Πολεοδομίας Νίκαιας-Ρέντη να εκδώσει νέα πολεοδομική άδεια για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου “Κεράνη” οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος εξέδωσαν και δημοσίευσαν την ΚΥΑ 62577/ ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 459/17-12-2013 με την οποία προβαίνουν σε «καθορισμό πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, για το έργο «Αναδιαρρύθμιση των χώρων του κτιρίου των παλαιών καπναποθηκών ΚΕΡΑΝΗΣ, επί της οδού Θηβών, στο Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών».

Κατά της ως άνω ΚΥΑ έχει ήδη κακατεθεί (31/12/2013) Αίτηση Ακύρωσης, η οποία έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 10/4/2014.

3. Παράλληλα και προς βελτίωση των υφισταμένων συνθηκών στο κτίριο της οδού Σκουζέ, την 2/1/2014 ο εκ των μελών της Επιτροπής Αγώνα, κ. Ι. Καρδαράς, κατέθεσε στον ΔΣΠ την από 18/12/2013 επιστολή της εταιρίας “ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΕ” (ιδιοκτήτρια όμορου ακινήτου), με την οποία παραχωρείται τμήμα του ακινήτου της για την κατασκευή εξόδου κινδύνου του Πρωτοδικείου, ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα.

Μετά την κατάθεση του ανωτέρω εγγράφου στο ΔΣΠ και όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής αγώνα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας έλαβε τηλεφώνημα διαμαρτυρίας εκ μέρους του Προέδρου του ΔΣΠ, κ.Στ.Μανουσάκη.

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω, αποτελούν ενέργειες εις εκτέλεσιν της εντολής η οποία εδόθη – με συντριπτική πλειοψηφία – στα αρμόδια όργανα του ΔΣΠ από την Γ.Σ. της 3/10/2013, για τη μη μεταφορά των Δικαστηρίων του Πειραιά στο κτίριο της οδού Θηβών και την παραμονή τους εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.

Η επόμενη συνεδρίαση της “Επιτροπής Αγώνα έχει προγραμματιστεί για την 13/1/2014 στις 15.00 (Δικηγορικό γραφείο Σκορίνη).

Σχόλια