Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018 – Πτυχιούχοι AEI εκτός ΕΕ

0

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018 για τους πτυχιούχους Νομικών Σχολών Α.Ε.Ι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αιτούντες την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 122/2010 (κοινοτικοί δικηγόροι) θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου 2018.