Εξετάζεται αναθεώρηση του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

0

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Αθ. Σκορδάς, με έγγραφό του, αποκαλύπτει τις βασικές πτυχές του νομοσχεδίου, το οποίο ετοιμάζει η Κυβέρνηση για την τροποποίηση του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Στο έγγραφο, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφέρεται ότι είναι πλέον αναγκαία η αναθεώρηση του ισχύοντος νόμου προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικός, καθώς παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους της τρόικα, θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού και όχι ομόφωνη απόφαση, όπως ισχύει με το Ν. 3869/2010.

Επίσης, συζητείται σχέδιο για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που είναι άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσων έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας, με ενυπόθηκη απαίτηση, οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, προερχόμενο από μείωση του εισοδήματος τους κατά 35% από 1.1.2010.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα υπάρξει μέριμνα για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ώστε, κατά την αξιολόγηση των πληροφοριακών δεδομένων του συστήματος «Τειρεσίας» να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα περιστατικά.

Σχόλια