Εξετάζεται η επιβολή ετήσιου τέλους στο ΓΕΜΗ, υπέρ των Επιμελητηρίων

0

Tο τέλος δεν αποκλείεται να εισπράττεται από το Δημόσιο και μετά να αποδίδεται στα Επιμελητήρια, στα οποία άλλωστε παύει από την 1.1.2015 η υποχρεωτική συνδρομή των επιχειρήσεών.

Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι νομικές μορφές εταιρειών, πλην των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες δημοσιοποιούν σειρά πράξεών που τις αφορούν. Πλέον για την απόκτηση αυτών των υπηρεσιών, οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν ετήσιο τέλος, ενώ συγχρόνως ορίζεται για πρώτη φορά η ίδια υποχρέωση και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τελικά το κόστος των νέων υπηρεσιών θα είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο σε σχέση με την υποχρεωτική συνδρομή που καταβάλλουν σήμερα οι επιχειρήσεις.

Επιπλέον, στη λογική της καθιέρωσης της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών που θα προσφέρουν τα επιμελητήρια στα μέλη τους, αναμένεται να μεταφερθούν εξίσου και αρμοδιότητες αδειοδότησης, χωρίς να δίνεται αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων των αδειοδοτήσεων.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία θα ρυθμίζεται η δυνατότητα, όπως τα επιμελητήρια διαχειρίζονται και κοινοτικά προγράμματα, λειτουργώντας ως σύμβουλοι των επιχειρήσεων για την προετοιμασία των φακέλων τους.

 

Σχόλια