Εξετάζεται η μερική άρση της αναστολής των πλειστηριασμών

0

Στόχος είναι η σταδιακή αποσυμπίεση της αγοράς ακινήτων χωρίς όμως να δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις τράπεζες, η σταδιακή αποσυμπιέσει θα μπορούσε να γίνει μειώνοντας την αντικειμενική αξία από τις 200 στις 150 ή και 100 χιλιάδες ευρώ και προβλέποντας ένα πλαίσιο προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες όπως πολύτεκνοι ή άνεργοι, με την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν άλλη ακίνητη περιουσία.