Εξετάζονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

0

Μελετάται η τροποποίηση των διατάξεων του Πτωχευτικού κώδικα που διέπουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, εξετάζεται η τροποποίηση του έκτου κεφαλαίου («Διαδικασία Συναλλαγής» – άρθρα 99 επ.) καθώς και του έβδομου («Σχέδιο Αναδιοργάνωσης» – άρθρα 107 επ.) [PDF].

Ο υφυπουργός διευκρινίζει, με το σχετικό έγγραφο, ότι «οι εξεταζόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως ενός από τους βασικούς πιστωτές των επιχειρήσεων που αιτούνται υπαγωγή στις εν λόγω εξυγιαντικές διαδικασίες».

Σχόλια