Εξι αναλυτικοί πίνακες για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

0

 

O Δικηγόρος, Δ.Ν, Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου, Λέκτορας της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη παρουσίασε έξι αναλυτικούς πίνακες με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα και συνοπτικές πληροφορίες διεξαγωγής της πολιτικής δίκης. Το έγγραφο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ.

Στους πίνακες περιλαμβάνονται πίνακες με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για την τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, για την δυνητική διαδικασία εξέτασης μαρτύρων με πράξη του δικαστηρίου περί επανάληψης της συζήτησης, καθώς και πίνακας με συνοπτικές πληροφορίες για τις αναδιαμορφωμένες ειδικές διαδικασίες. Ακολουθούν πίνακες με χρονοδιαγράμματα της πρωτοβάθμιας δίκης περί την εκτέλεση για τις χρηματικές απαιτήσεις πριν και μετά τον πλειστηριασμό, καθώς και πίνακας για τα ισχύοντα μετά το ν. 4335/2015 ένδικα βοηθήματα αναστολών.

 

Σχόλια