Έξι βασικές τροποποιήσεις στο νόμο-πλαίσιο για την Παιδεία

0

Την τροποποίηση έξι βασικών σημείων του νόμου-πλαισίου για την Παιδεία μελετά το αρμόδιο υπουργείο, σε μία προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η κρίση που έχει ξεσπάσει στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Μέτωπα κινητοποιήσεων ανοίγουν από τον Σεπτέμβριο δάσκαλοι και καθηγητές.

Οι έξι αλλαγές που μελετώνται αφορούν:

– Τη μεταφορά μαθημάτων: Πιθανότατα θα περάσει στα Πανεπιστήμια η αρμοδιότητα του καθορισμού των προαπαιτούμενων μαθημάτων, δηλαδή των μαθημάτων που δεν θα μπορεί ο φοιτητής να μεταφέρει σε άλλο έτος.

– Την αποτυχία στις εξετάσεις: Με την τροποποίηση οι φοιτητές είτε θα μπορούν να εξεταστούν περισσότερες από μία φορές από επιτροπή είτε θα παραμένουν στα ΑΕΙ έως ότου συμπληρώσουν τον ανώτατο χρόνο φοίτησης.

– Πανεπιστημιακό άσυλο: Ενδεχομένως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον υφιστάμενο νόμο, ενώ η αρμοδιότητα για την άρση του ασύλου θα περάσει στη Σύγκλητο ή στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

– «Αιώνιοι» φοιτητές: Μελετάται το εάν οι 4ετείς σπουδές μπορούν να έχουν ως ανώτατο όριο τα 8 έτη, οι 5ετείς σπουδές τα 10 έτη, και οι 6ετείς σπουδές τα 12 έτη.

– Εκλογές πρυτανικών αρχών: Δεν φαίνεται να αλλάζει η πρόταση να ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές στις πρυτανικές εκλογές. Ωστόσο, εξετάζεται το εάν το ποσοστό βαρύτητας της ψήφου τους θα παραμείνει 80% (επί των ψηφοφόρων καθηγητών) ή εάν θα μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό αποχής τους.

– Συγγράμματα: Όπως όλα δείχνουν έχει εγκαταλειφθεί η σκέψη να καταργηθούν τα δωρεάν συγγράμματα, τουλάχιστον μέχρι να οργανωθούν επαρκώς οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες.