Έξι νέες θέσεις Αναπληρωτών υπουργών

0

Με την υπ. αριθμ. Υ278 πρωθυπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 937/17.04.2013 [PDF] προβλέπεται η σύσταση έξι θέσεων Αναπληρωτών υπουργών σε όσα υπουργεία δεν προβλέπεται αντίστοιχη θέση, ήτοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημοσίας Τάξης, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Μακεδονίας – Θράκης.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται θέση Αναπληρωτή Υπουργού στο υπουργείο Δικαισούνης.

Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται η σύσταση μιας θέσης υφυπουργού στο υπουργείο Παιδείας.

Σχόλια