Έξι νομοσχέδια στο Υπουργικό Συμβούλιο

0

Tα θέματα του που θα εξεταστούν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο είναι τα εξής:

1. Σχέδιο νόμου: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. (Ε. Βενιζέλος)

2. Σχέδιο νόμου: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων. (Δ. Ρέππας)

3. Σχέδιο νόμου: Συγχώνευση οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ», συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. (Κ. Σκανδαλίδης)

4. Σχέδιο νόμου: Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλες διατάξεις. (Κ. Σκανδαλίδης)

5. Σχέδιο νόμου: Σύσταση και λειτουργία επικουρικής ακτοφυλακής. (Χ. Παπουτσής)

6. Σχέδιο νόμου: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση όρων για μεταφορές προϊόντων συνδεομένου με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας». (Μ. Χρυσοχοϊδης)

Σχόλια