Εξώδικη αποζημίωση για ζημιά από πτώση δέντρου

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο ΣτΠ για την άρνηση του Δήμου Αμαρουσίου να του καταβάλει αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του από πτώση δέντρου. Ειδικότερα, η νομική υπηρεσία του δήμου παρέπεμψε τον πολίτη στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι ο νόμος (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)  προβλέπει ρητά τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αναλόγως του ποσού. Τόνισε επίσης ότι, όπως έχει πλέον αναγνωρίσει με πράξεις του το Ελεγκτικό Συνέδριο, η πράξη του συμβιβασμού παρέχει νόμιμο έρεισμα για την αξίωση αποζημίωσης.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Αμαρουσίου εφάρμοσε τη διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού και μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής προχώρησε στην καταβολή της αποζημίωσης στον πολίτη.

Το ζήτημα του εξώδικου συμβιβασμού έχει τεθεί επανειλημμένα από τον Συνήγορο του Πολίτη. Με τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του από την αρχή της ίδρυσής του, συνέβαλε στη μεταστροφή της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την άρση των επιφυλάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την δυνατότητα που παρέχει ο νόμος στους ΟΤΑ για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους με τους πολίτες.

Σχετικά links

Ειδική Έκθεση με τίτλο «Η περίπτωση υλικών ζημιών σε οχήματα απόανωμαλίες του οδοστρώματος ή άλλες παρεμφερείς αιτίες»

Η εξωδικαστική επίλυση διαφορών πολιτών με τους ΟΤΑ: Μια παρέμβαση του Συνηγόρου με διάρκεια

Ειδική Έκθεσή του με τίτλο «Δημοτικές Πρόσοδοι και άλλα θέματα»

 

 

 

Σχόλια