Εξώδικη αποζημίωση για ζημιά από πτώση σε λακκούβα με τη συνεκτίμηση ιδιωτικού εγγράφου

0

 

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΣτΠ, πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο για την άρνηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να του καταβάλει αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος, επειδή δεν προσκόμισε δελτίο συμβάντος ατυχήματος από την Τροχαία.

Ο Συνήγορος ζήτησε να ληφθεί υπόψη βεβαίωση επέμβασης Οδικής Βοήθειας στην οποία βεβαιώνεται ότι, την ημέρα του ατυχήματος, το όχημα ακινητοποιήθηκε εξαιτίας διάτρησης ελαστικού από την πτώση στη λακκούβα. Η παρέμβαση του Συνηγόρου έγινε δεκτή και η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξώδικη αποζημίωση του πολίτη.

 

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας απέρριψε το αίτηµα επικαλούµενη σχετική γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την οποία δεν προσκοµίστηκε από τον ενδιαφερόµενο δελτίο συµβάντος τροχαίου ατυχήµατος, αλλά ακριβές απόσπασµα του Βιβλίου Αδικηµάτων και Συµβάντων του αρµόδιου Τµήµατος Τροχαίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο πολίτης δήλωσε το ατύχηµα τρείς ηµέρες µετά το συµβάν.

Ο Συνήγορος, µε έγγραφό του προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε να ληφθεί υπόψη αντίγραφο βεβαίωσης επέµβασης Οδικής Βοήθειας στην οποία βεβαιώνεται ότι την ηµέρα του ατυχήµατος ακινητοποιήθηκε το όχηµα του πολίτη εξαιτίας διάτρησης ελαστικού. Επίσης, ζήτησε να συνεκτιµηθεί το στοιχείο αυτό µαζί µε έγγραφο του αρµοδίου Τµήµατος Τροχαίας, στο οποίο είχε καταγραφεί το τροχαίο ατύχηµα του ενδιαφερόµενου τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία λόγω κακοτεχνιών του οδοστρώµατος.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας γνωµοδότησε εκ νέου και ζήτησε να ανακληθεί η προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι µε βάση το νέο στοιχείο που προέκυψε αποδεικνύεται πλέον η επέλευση του συµβάντος. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε την εξώδικη καταβολή αποζηµίωσης στον πολίτη.