Εξόφληση επιταγών και συναλλαγματικών έως 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς καταχώρηση στον Τειρεσία

0

Με νέα διάταξη η οποία προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/7/2015 (ΦΕΚ Α/90) είναι δυνατή η εξόφληση των επιταγών και των συναλλαγματικών οι οποίες λήγουν μέχρι την 31η Αυγούστου 2015 και δεν έχουν εξοφληθεί λόγω ουσιαστικής αδυναμίας πληρωμής, εως και την 30η Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς καταχώρηση στα αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς (Τειρεσίας) τα οποία διατηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα. 
 

Σχόλια