Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής (ΦΕΚ Β’ 3249/15.9.2017)

0

 

Σχόλια