ΕΥΔΑΠ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης μέχρι 3.000 ευρώ

0

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε την απόφασή του να σταματήσει η αναγκαστική είσπραξη των χρεών προς την ΕΥΔΑΠ, μέχρι ύψους 3.000 ευρώ έως τον Ιούνιο του 2015 «λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ, μετά την χρονική παράταση στο πρόγραμμα εκπτώσεων για τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και υπερήλικες, αναλαμβάνει μία ακόμη πρωτοβουλία για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων.

Συγκεκριμένα, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., παρατείνεται η προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης – βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – έως τον Ιούνιο του 2015 και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, αποτελεί η έγκαιρη προσέλευση τους για το διακανονισμό της αποπληρωμής των χρεών τους σε δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ.