(ΦΕΚ Β’ 2305 26.10.2015) Σε θέσεις γραμματέων δικαστηρίων οι καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νίκου Παρασκευόπουλου, οι καθαρίστριες του Υπουργείου οικονομικών των οποίων η υπόθεση είχε απασχολήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, τοποθετούνται σε θέσεις Γραμματέων σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες.

Ειδικότερα στο ΦΕΚ αναφέρεται: “Μεταφέρουμε τους κάτωθι υπαλλήλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης, κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Καθαριστριών, στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας, σε συνιστώμενες, με την παρούσα απόφαση προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΤΕ Γραμματέων, πλήρους απασχόλησης και τους τοποθετούμε στα αναφερόμενα στον πίνακα δικαστήρια και εισαγγελίες”.

 

Σχόλια