Φορολογική ισότητα των φύλων

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (330/2018) σχετικά με τη δυνατότητα των συζύγων να υποβάλλουν χωριστή δήλωση φόρου εισοδήματος.

Με την απόφαση αυτή, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΣτΕ ικανοποιεί ένα μακροχρόνιο αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής, διατυπωμένο στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για επίτευξη της φορολογικής ισότητας των φύλων στην οποία είχε αποδυθεί ήδη από το 2002.

Όπως προκύπτει και από σχετικά έγγραφα (www.synigoros.gr/resources/eggrafostp-
pros-aade.pdf), ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει επανειλημμένως την
αναγκαιότητα για κατάργηση των άμεσων διακρίσεων λόγω φύλου που εμπεριέχονται στη φορολογική νομοθεσία και ειδικότερα στο άρ. 67 παρ. 4 ν.4172/2013, τονίζοντας ότι οι διακρίσεις αυτές -ενόψει μάλιστα της διεύρυνσης εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των φορολογικών δεδομένων-δεν εξυπηρετούν ούτε τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης ούτε τον στόχο της
αποτελεσματικότερης είσπραξης δημοσίων εσόδων,πράγμα το οποίο διαπιστώνει τώρα και το ΣτΕ.

Εν αναμονή της ανταπόκρισης της φορολογικής διοίκησης στην απόφαση του ΣτΕ, ο
Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η φορολογική διοίκηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τον γόνιμο διάλογό της με τον Συνήγορο του Πολίτη και με τον τρόπο αυτό θα συνέβαλε αποφασιστικά στην υλοποίηση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης, θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα εξοικονομούσε πόρους και χρόνο.

Σχόλια