Φορολόγηση στα μειωμένα τιμολόγια των εργαζομένων στη ΔΕΗ

0

Η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την υπ’αριθμ. 140/2012 Γνωμοδότησή της, έκρινε ότι αποτελεί εισόδημα, το οποίο θα πρέπει να υπόκειται στην ανάλογη φορολόγηση, το όφελος που προκύπτει για τους εργαζομένους και συνταξιούχους της «ΔΕΗ Α.Ε.» από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο.

Ερμηνεύοντας το άρθρο 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το ΝΣΚ αποφάσισε ότι η εν λόγω παροχή αποτελεί περιοδική παροχή σε είδος που συνιστά αντάλλαγμα και απορρέει από τη σχέση εργασίας που συνδέει την ανώνυμη εταιρεία με τους εργαζομένους της. Συνεπώς, το όφελος που οι τελευταίοι αποκομίζουν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υποκείμενο στον αντίστοιχο φόρο.

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη και απεστάλη υπό μορφή Εγκυκλίου σε όλες τις εφορίες της χώρας. Πρακτικά, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ θα λαμβάνουν κάθε χρόνο μια φορολογική βεβαίωση από την επιχείρηση στην οποία θα αναγράφεται η συνολική αξία του ρεύματος την οποία αυτοί εξοικονόμησαν λόγω του μειωμένου τιμολογίου.

Το ποσό αυτό θα προστίθεται στο ετήσιο εισόδημά τους και θα φορολογείται βάσει της αντίστοιχης φορολογικής κλίμακας.

Σχόλια