Φορολόγηση του επιδόματος “ταχύτερης διεκπεραίωσης υποθέσεων” των Δικαστικών

0

Tο συγκεκριμένο επίδομα παρέμενε από το 2000 αφορολόγητο καθώς με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε λάβει το χαρακτήρα αποζημίωσης για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος.

Όμως, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, κ. Χ. Θεοχάρης, με εγκύκλιό του, δίνει εντολή στις εφορίες να προχωρήσουν σε φορολόγηση του ως άνω επιδόματος ως εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3842/2010 (άρθρο 5 παρ. 12) και Ν. 3052/2002 (άρθρο 12 παρ.13).

Σχόλια