Φραγμό από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη δημοσιοποίηση ονομάτων φυγόστρατων

0

Αρνητικά αποφάνθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο αίτημα για δημοσιοποίηση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ονομάτων των προσώπων τα οποία παράνομα απηλλάγησαν από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας.

Στην απόφασή της, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων, «δεν συνάδει με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, εφόσον τα δεδομένα δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του νόμου, η τυχόν συνδρομή των οποίων θα επέτρεπε την επιδιωκόμενη επεξεργασίας τους».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε ζητήσει από την Αρχή να επιτραπεί η δημοσιοποίηση των ονομάτων, με σκοπό «να ενδυναμώσει μεταξύ των Ελλήνων, που είναι υπόχρεοι προς στράτευση, την πεποίθηση ότι η επιταγή του άρθρου 4 του Συντάγματος συνιστά εκδήλωση χρέους εθνικής αλληλεγγύης και να τονιστεί δημόσια ότι κάθε προσπάθεια αποφυγής της στράτευσης θα ελεγχθεί».

Ωστόσο η Αρχή απέρριψε το αίτημα του Υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων παράνομα απηλλάγησαν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δεν προβλέπεται ούτε από την περί στρατολογίας νομοθεσία, ούτε από άλλη διάταξη του εθνικού Δικαίου.

Σχόλια