Φρένο από το ΣτΕ σε εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων στη Βοιωτία

0

Με τις υπ αριθμό 611 και 612/2010 αποφάσεις του, το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε για λόγους δημοσίου συμφέροντος δύο αιτήσεις εταιρείας διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στον Δήμο Αλιάρτου Βοιωτίας, που ζητούσε την προσωρινή αναστολή των αποφάσεων του αντινομάρχη Βοιωτίας με τις οποίες ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της. Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του ΣτΕ η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε καθώς σύμφωνα με έκθεση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος και Αυτοψίας που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της διεύθυνσης ΧΟΠ της Νομαρχίας, η λειτουργία του εργοστασίου εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, κινδύνους που γίνονται ακόμη πιο έντονη εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκεται στη «λεκάνη απορροής της λίμνης Υλίκης». Κατά συνέπεια δεν ανακαλούνται προσωρινά οι αποφάσεις του αντινομάρχη Βοιωτίας με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου. Οι επίμαχες δυο αποφάσεις Αναστολών του ΣτΕ ισχύουν μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις επί των αιτήσεων ακυρώσεων (κύριων προσφυγών) που έχει καταθέσει η εταιρεία στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.;

Σχόλια