Φρένο από το ΣτΕ σε προμήθεια 34 περιπολικών

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ αριθμ. 558/2009 απόφασή της ανέστειλε την πρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισμού για την προμήθεια 34 ασυρματοφόρων περιπολικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 850.000 ευρώ.

Ειδικότερα, από το υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια των εν λόγω 34 περιπολικών. Στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού αναφερόταν ότι ο εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα) των 34 αυτοκινήτων θα είναι όμοιος με τους κανονικούς.

Στο ΣτΕ προσέφυγε η εταιρεία «Βιαμάρ Α.Ε» υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία «Ιάσων ΑΕΒΕ» έπρεπε να αποκλειστεί από το διαγωνισμό καθώς ο εφεδρικός τροχός των αυτοκινήτων της δεν είναι όμοιος με τους κανονικούς τροχούς και προορίζεται μόνο για προσωρινή χρήση.

Η αίτησή της έγινε δεκτή, καθώς κρίθηκε ότι η ομοιότητα της ρεζέρβας με τους κανονικούς τροχούς, προκύπτει κατηγορηματικά από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης του διαγωνισμού και μάλιστα ο όρος αυτός έχει «τεθεί επί ποινή αποκλεισμού» από τον διαγωνισμό.

Κατόπιν αυτών το ΣτΕ αναστέλλει την εκτέλεση της από 11.11.2008 απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης καθώς και την πρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Σχόλια