Φρένο από το ΣτΕ στα κέντρα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Ελαιώνα

0

Μη νόμιμη έκρινε το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τη ρύθμιση του νομοσχεδίου που προβλέπει – τροποποιώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο- την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παροχής υγείας στην περιοχή του Ελαιώνα. Με την υπ αριθμό 27/20101 γνωμοδότησή του, το ΣτΕ, τοποθετήθηκε επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο προβλέπει “την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Ελαιώνα που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Ι. Ρέντη, την τροποποίηση των χρήσεων γης, τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης σε ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα και συμπλήρωση του από 20.9.1995 Π.Δ.”. Το ΣτΕ βάσισε τη γνωμοδότησή του σε ρυθμίσεις πολεοδομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται να εισάγονται κατά τρόπο περιστασιακό και αποσπασματικό τροποποιήσεις, τη στιγμή που οι συνταγματικές επιταγές του άρθρου 24 επιτάσσουν τη χωροταξική οργάνωση της χώρας και την πολεοδομική διαμόρφωση των οικισμών με κριτήρια ορθολογικού σχεδιασμού. “Επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις” – αναφέρει η γνωμοδότηση του ΣτΕ – “η προσθήκη ή αφαίρεση μίας ή περισσοτέρων χρήσεων γης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσες ανάγκες σχετιζόμενες με λόγους πολεοδομικούς, κοινωνικούς ή άλλους, αλλά η πρόβλεψη χρήσης κτιρίων περίθαλψης σε ορισμένα τμήματα της περιοχής του Ελαιώνα, δεν προκύπτει από πουθενά ότι εξυπηρετεί άμεσες ανάγκες”. Αντίθετα, συνεχίζει το ΣτΕ, συνιστούν ευρεία μεταβολή που συνεπάγεται αλλοίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής. Συμπερασματικά, καταλήγει το κείμενο, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού της Αθήνας αναφέρονται εκτενώς οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε πολεοδομικώς ικανή η εγκατάσταση κτιρίων περίθαλψης στον Ελαιώνα, οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου ΠΔ, πρέπει να διαγραφούν ως μη νόμιμες.
Στον αντίποδα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμη τη ρύθμιση του σχεδίου Π.Δ. που προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων βενζίνης, εμπορικών κέντρων, υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και υπεραγορών τροφίμων κατά μήκος της Ιεράς Οδού και ειδικά στο τμήμα που εμπίπτει στους Δήμους Αθηναίων και Αιγάλεω.

Σχόλια