Φρένο στα εταιρικά κινητά της ΕΡΤ-3 από το Ελεγκτικό Συνέδριο

0

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε τον διαγωνισμό της ΕΡΤ 3 για την προμήθεια 892 συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, μαζί με τις αντίστοιχες συσκευές, κρίνοντας ότι η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι σύμφωνη με το γράμμα του νόμου.
Στην απορριπτική του απόφαση, το ΕΣ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν είχε πιστωθεί στον προϋπολογισμό, δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, δεν ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της κρατικής εταιρείας και δεν προκύπτει ότι συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει.
Οι συγκεκριμένες συνδέσεις και συσκευές θα κάλυπταν για τρία χρόνια τις ανάγκες της ΕΡΤ 3 με κόστος 340 χιλιάδες ευρώ.

Σχόλια