Φρένο ΣτΕ για λιμάνι στα Νέα Στύρα Ευβοίας

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη υπέρ της ακύρωσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, η οποία είχε δώσει το πράσινο φως για την κατασκευή νέου λιμανιού στα Νέα Στύρα Ευβοίας, σε απόσταση 500 μέτρων από το υπάρχον λιμάνι.Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας επικαλείται το άρθρο 24 του Συντάγματος και υπογραμμίζει ότι, «η κατασκευή λιμανιού οποιασδήποτε κατηγορίας, σε οποιαδήποτε ακτή της χώρας πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, εντός του εθνικού ή του μείζονος περιφερειακού δικτύου λιμένων της χώρας.» Και προσθέτει ότι «ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη, στην οποία λαμβάνονται υπ΄ όψιν τόσο το δημόσιο συμφέρον που δικαιολογεί την κατασκευή του λιμανιού, όσο και οι αρχές της προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, που επηρεάζεται από αυτόν, ώστε η κατασκευή του να είναι συμβατή με την συνταγματική αρχή της αειφόρου αναπτύξεως». Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στο χώρο όπου είχε προταθεί η κατασκευή του νέου λιμανιού των Νέων Στύρων.
Η εξυπηρέτηση μεγαλύτερων οχηματαγωγών πλοίων και η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κεντρικού παραλιακού μετώπου του οικισμού ήταν οι δύο βασικοί στόχοι για την κατασκευή του νέου λιμανιού.

Το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ, ωστόσο, έκρινε ως μη νόμιμες τις ακυρωθείσες αποφάσεις καθώς δεν εντάσσονται σε εγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό και είναι αποσπασματικές χωρίς να εντάσσονται σε σχεδιασμό.

Ακόμα, το ΣτΕ διαπίστωσε ότι ουσιαστικά πρόκειται για νέο λιμάνι και όχι για επέκταση του υπάρχοντος.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε, επίσης, αποφάσεις της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού και την από 5.9.2002 απόφαση της ΙΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και την από 30.7.2004 άδεια του Λιμενάρχη Καρύστου, οι οποίες αφορούν το εν λόγω έργο.

Να σημειωθεί ότι το 2000 το ΣτΕ είχε ακυρώσει αποφάσεις της Διοίκησης για την κατασκευή του ίδιου λιμενικού έργου, επειδή δεν υπήρχε ευρύτερος χωροταξικός σχεδιασμός λιμένων.

Σχόλια