Φρένο στη δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων από την ΑΠΔΠΧ

0

Αντισυνταγματική και αντίθετη στον χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων στο διαδίκτυο, που είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση ως μέτρο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τη γνωμοδότηση της Αρχής είχε ζητήσει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο το μέτρο συνάδει προς την προστασία του ατόμου. Κατά το υπουργείο, η δημοσιοποίηση ονομάτων των φορολογουμένων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων αποτελεί ένα εύλογο μέτρο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, μέσω του οποίου θα καταστεί δυνατό να καλλιεργηθεί κλίμα φορολογικής συμμόρφωσης με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Καταλυτική κρίνεται προς την κατεύθυνση αυτή η άσκηση κοινωνικής πίεσης κυρίως επί εκείνων που φοροδιαφεύγουν σε προκλητικό βαθμό. Στην αρνητική γνωμοδότησή της, η Αρχή, υποστηρίζει ότι είναι λίαν αμφίβολη η αποτελεσματικότητα του μέτρου ενώ αναφορά γίνεται και στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ελεύθερη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή αλλά και στους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη διάπραξη σε βάρος τους εγκληματικών ενεργειών. Εν κατακλείδι, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάνει λόγο για μέτρο που αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας και παραβιάζει τα άρθρα 9Α και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, 8 του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6 παρ. 1 στοιχ. της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και 9 παρ. 2 της Σύμβασης 108 (1981) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σχόλια