Φρένο στην εκτροπή του Αχελώου από το ΣτΕ

0

Παγώνουν προσωρινά τα έργα για την εκτροπή του Αχελώου, μετά από σχετική απόφαση του ΣτΕ, που έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως που κατέθεσε το WWF Ελλάς, ενώ, παράλληλα, αναστέλλεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων που έχουν ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα, διακόπτονται οι εργασίες στο φράγμα της Συκιάς, τη σήραγγα εκτροπής και τα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ.
Το Ακυρωτικό Δικαστήριο θα εξετάσει εκ νέου την υπόθεση, αφού λάβει απαντήσεις σε 14 ερωτήματα, που έχουν αποσταλεί από τον Οκτώβριο στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ΣτΕ έχει ήδη ακυρώσει την εκτροπή του Αχελώου τρεις φορές, το 1994, το 2000 και το 2005, ενώ η νέα απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται σε τουλάχιστον ένα έτος.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ότι, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς Δημοσίου και ΔΕΗ, μεγάλο τμήμα των έργων της εκτροπής είναι ακόμη ανεκτέλεστο, “η δε συνέχιση των εργασιών και η τυχόν λειτουργία των κατασκευασθέντων επί μέρους έργων θα επιφέρει περαιτέρω επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή περαιτέρω αλλοίωση της μορφής του τοπίου, κλονισμό του ποταμίου και των παραποταμίων οικοσυστημάτων του Αχελώου και επιβάρυνση του υδατικού δυναμικού του ποταμού και κατάκλυση (κάλυψη με νερό) μεγάλου μέρους του οικισμού της Μεσοχώρας”. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η επιδείνωση που θα επέλθει από τη συνέχιση των έργων, δε θα μπορεί να επανορθωθεί σε περίπτωση κατά την οποία μετά τις απαντήσεις του ΔΕΚ το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει παράνομο το όλο εγχείρημα.

Σχόλια