Φρένο στην Ιόνια Οδό από το ΣτΕ

0

Με την υπ αριθμό 2473/2010 απόφασή του, το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή αίτηση κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων του Δήμου Ζαχάρως Ηλείας που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 30.5.2006 υπουργική απόφαση με την οποία ενεκρίθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του τμήματος της Ιονίας Οδού που διέρχεται από την λίμνη Καϊάφα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση η λίμνη Καϊάφα εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000, ενώ το ΣτΕ έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων ότι παράνομα επιλέχθηκε η χάραξη της Ιονίας Οδού από τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας της λίμνης Καϊάφα, χωρίς να εκτιμηθεί ότι αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην λίμνη, όπως και στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής.
Επιπλέον, το Συμβούλιο της Επικρατείας έλαβε υπόψιν του την προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία γίνεται ειδική μνεία στις σημαντικές επιπτώσεις του έργου κατασκευής της Ιονίας Οδού στο περιβάλλον της λίμνης Καϊάφα. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα, με συνέπεια να τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Σχόλια