Γ. Σούρλας: «Διαφάνεια και φορολογική δικαιοσύνη δεν μπορούν να συνυπάρχουν με offshore εταιρείες»

0

Σε δήλωση για τη φορολογική δικαιοσύνη σε σχέση με τις πρακτικές τριγωνικών συναλλαγών μέσω off shore εταιρειών, προέβη ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, κ. Γ. Σούρλας, μετά την άρνηση παροχής σχετικών στοιχείων από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, λόγω του υφιστάμενου φορολογικού απορρήτου.

Υπενθυμίζεται, ότι προ ημερών ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης είχε ζητήσει από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων να πληροφορηθεί αν πράγματι, μετά από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις για συναλλαγές επιχειρήσεων μέσω offshore εταιρειών, δηλαδή για συναλλαγές που έγιναν με σκοπό τη φοροδιαφυγή μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων με τιμολόγηση όχι από τις χώρες προέλευσης, αλλά μέσω εξωχώριων εταιρειών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους.

Μετά την απάντηση του Κέντρου, ο κ. Σούρλας δήλωσε, ότι το φορολογικό απόρρητο είναι μεν σεβαστό, αλλά το ίδιο σεβαστή είναι και η απαίτηση των σκληρά δοκιμαζόμενων Ελλήνων πολιτών και το δικαίωμά τους στην πληροφόρηση,
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γενικός γραμματέας, «Η συζήτηση σχετικά με την επιβολή φόρων στις τριγωνικές συναλλαγές φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των συναλλαγών μέσω offshore εταιρειών και την ευθύνη του για μεγάλο μέρος του φαινομένου της κατάχρησης δημοσίου χρήματος και του χρέους της Ελλάδας. Επομένως, για να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, πρέπει να καταργηθεί το καθεστώς των τριγωνικών συναλλαγών, που δίνει τη δυνατότητα να μη συνοδεύονται οι εισαγωγές από τα αντίστοιχα τιμολόγια των προϊόντων, αλλά αυτά να τα εκδίδουν offshore εταιρείες άλλων χωρών που συνήθως ανήκουν ή ελέγχονται από τους ίδιους επιχειρηματίες. Σε αυτό το καθεστώς πρέπει να τεθεί τέρμα, γιατί η διαφάνεια και η φορολογική δικαιοσύνη δεν μπορεί να συνυπάρξουν με offshore εταιρείες, όπως άλλωστε επεσήμαναν και οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων το Μάρτιο 2012, αλλά και ο ΟΟΣΑ στη Σύνοδο των G20 στη Μόσχα το Φεβρουάριο του 2013».
 

Σχόλια